Erol SOY
İlçe Özel İdare Müdürü
YENİFAKILI
Daha Büyük Haritayı Görüntüle

        İlçe, İl topraklarının güneyinde yer almaktadır. Doğuda; Boğazlıyan, güney ve batıda, Kırşehir - Kozaklı, kuzeyde; Şefaatli ve Boğazlıyan ile çevrilidir.Boğazlıyan ilçesine bağlı bir kasaba iken, 1990 yılında 3644 sayılı kanun ile ilçe kurulmuştur.
        İlçe, Güneydoğu’dan gelen Fehimli Deresi ile, kuzeybatıdan gelen kozan Özü’nün birleştiği vadi tabanında bulunmaktadır. Kuzey doğusunda önemli bir engebe olan Sırçalı Dağı, güneyde ise, Kaşaltı Tepeleri yer almaktadır. Bunların eteklerinden itibaren Bardakçı ve Damlalı vadileri uzanmaktadır. Damlalı Vadisi, her mevsim serin olan, yeşil ve sulak bir alan olup, vadi tabanı bağ ve bostanlarla kaplıdır.
        İlçenin en önemli akarsuyu, Kozan Özü’dür. Güneydoğusunda ise, 2 500 dekarlık bir bataklık alan bulunmaktadır. Tipik karasal iklimin egemen olduğu ilçede, ilk ve sonbahar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert geçmektedir. İlçe arazisinin tümü bozkırlarla kaplanmış olup, ormanlık alan bulunmamaktadır. Bundan 100 yıl öncesine kadar Sırçalı Dağı üzerinde var olan çam ormanları kesilerek, yok edilmiştir. Günümüzde dağ ve tepeler çıplaktır.
        İlçenin nüfusu, 2000  yılı genel nüfus sayımı  sonuçlarına göre 15.603 kişi olup, bu nüfusun  8.555'i şehir merkezlerinde, 7.045 kişi de köylerde yaşamaktadır. ilçenin nüfus yoğunluğu ise, 41kişidir.
        Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Kuru tarım alanlarında; buğday, arpa, çavdar, nohut, mercimek, sulu tarım alanlarında ise, şekerpancarı ekimi yapılmaktadır.
        Mer’a hayvancılığı ve sığır besiciliğinin geliştiği ilçede, yurt dışı işçiliği de önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır.  
        BELDELER: Bektaşlı

 
 
 
Web Master Sadettin KILINÇASLAN
e-Posta : 
sadettin.kilincaslan@icisleri.gov.tr
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi Güneş Sokak
0 354 212 10 48 - 212 10 37 / Fax : 0 354 212 12 57
Tüm Hakları Saklıdır © 2016