Veysel KOÇAK 
İlçe Özel İdare Müdürü
YERKÖYDaha Büyük Haritayı Görüntüle

        İl topraklarının batısında yer alan ilçenin, doğusunda; merkez ilçe güneydoğusunda; Şefaatli, güneybatısında; Kırşehir - Çiçekdağı, batısında; Kırıkkale, kuzeyinde ise, Çorum - Sungurlu yer almaktadır.
        İlçedeki geniş düzlükler ve aşınmış tepeler, yer şekillerinin genel hatlarını oluşturmaktadır. Arazinin büyük bir kısmını, Delice Irmağın taşıdığı alüvyonlarla üzerini örttüğü Yerköy Ovası kaplamakta olup, doğu ve güneyden Çiçekdağı ve Orta Dağı ile, diğer kenarlarda da aşınmış tepeler kuşatılmıştır. En önemli akarsuyu Karanlıkdere vadisinden sonra ilçe sınırlarına giren Delice Irmağıdır. Suları yazın azalıp, baharda kabaran Delice Irmak, ilçedeki küçük dere ve çayları da toplayarak, Sekili sınırlarında Ankara - Yozgat karayolunu keserek, ilçe ve il topraklarını terk    eder.
Karasal iklimin egemen olduğu ilçede yazlar; sıcak ve kurak, kışlar; soğuk ve sert geçmekte, yıllık yağış tutarının büyük bir bölümü ilk ve sonbaharda düşmektedir.
Deniz seviyesinden yüksekliği az olduğu için yaz sıcaklığı merkez ilçe ve çevresine göre daha yüksektir. Bozkırların yaygın olduğu ilçede orman örtüsü yok denecek kadar azdır. (% 4.81) Tepeler çıplaktır ve Delice Irmak boylarında Karanlıkdere vadisinde olduğu gibi, söğüt, kavak ve meyve ağaçları    bulunmaktadır.
        İlçenin nüfusu, 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 48 889 olup, 32 228'i şehir merkezinde,16 661’i de köylerde yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu ise,39 kişidir. İlçe merkezinden tren yolu geçmektedir.
        Verimli topraklara sahip olan bu ilçenin sulu tarım alanlarında; patates, şekerpancarı, ayçiçeği ve soğan ile yükseltinin arttığı doğu kesimindeki kuru tarım alanlarında ise, buğday ve nohut üretilmektedir. Kavun - karpuz üretimi de, il dışına satılabilecek düzeydedir.
        Mer’a ve besi hayvancılığının geliştiği ilçede, sanayii kuruşları da yer almaktadır. Yerköy - Saray’da YİBİTAŞ Çimento, Yem, Kraft Torba fabrikaları ile Gen - Taş Tuğla fabrikaları, un fabrikaları ve YİBİTAŞ Entegre Tesisleri başlıca büyük ölçekli sanayi işletmeleridir.
        Ayrıca, ilçenin Harkaşan Mevkiinde kurulan ve alt yapısı tamamlanan "Yozgat Organize Sanayi Bölgesi" de (YOSB) il ve ilçe ekonomisine büyük bir canlılık kazandırmaktadır.
        BAĞLI BELDELER: Sekili, Saray.

 
 
 
Web Master Sadettin KILINÇASLAN
e-Posta : 
sadettin.kilincaslan@icisleri.gov.tr
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi Güneş Sokak
0 354 212 10 48 - 212 10 37 / Fax : 0 354 212 12 57
Tüm Hakları Saklıdır © 2016